Над 6 млрд. евро е онлайн пазарът в Гърция

Почти 4 пъти повече харчат онлайн в южната ни съседка

Над 6 милиарда евро е онлайн пазарът в Гърция с тенденция към устойчив ръст всяка година(над 22%), като над 3 милиона гърци пазаруват онлайн. Средно всеки онлайн купувач в южната ни съседка харчи над 1900 евро на година. Около 7 милиона са интернет потребителите в Гърция или 70% от населението на страната. Освен това конкуренцията е на нивото в България – около 6500 са онлайн магазините в Гърция – за сравнение в България са около 5000, но пазарът ни е поне 10 пъти по-малък. За сравнение в Румъния са над 15 000. А потенциалът за растеж на гръцкия пазар е голям, тъй като делът на пазаруващите онлайн е 36%, а в страни като Холандия и Швейцария е 82%, Швеция(81%), UK(78%), Германия(77%), при които вече се достига пределът и те нямат възможност да растат с такива темпове. Докато % на пазаруващите в Гърция, за да достигне нивата на скандинавските държави, следва да се удвои, което означава и най-малко удвояване на досегашния общ обем продажби.

Т.е. можем да очакваме, ако темповете на растеж се запазят или дори увеличат в близките 3-5 години, онлайн пазарът в Гърция да надмине 10-11 милиарда евро. А това е съвсем логично, защото трайно се увеличава броят на пазаруващите онлайн. Докато през 2014 г. само 9 % от гърците са правили 50% от всички свои покупки онлайн, то през 2018 те са вече 35%. Само за 1 година (2017 vs. 2018) са се увеличи с 20 % броят на покупките онлайн и средната стойност на покупка. Средно гърците харчат на година 800 евро за покупка само на продукти онлайн, а като прибавим и туристическите услуги, билети и др. – над 1900 евро/онлайн купувач, което е в пъти повече в сравнение с България (520 евро). Това прави този пазар изключително атрактивен и перспективен и за българските онлайн предприемачи.