Общи условия

След като заявите интерес за записване за курс, предлаган на сайта, чрез формата ни за този цел(попълвайки вашите имена, тел. и е-мейл за контакт), ние ще се свържем с Вас, за да Ви информираме кога очакваме да бъде сформирана група, кога ще започне курсът, къде ще се провежда, в кои дни, от колко часа, ако е в присъствена форма. Тъй като не можем да бъдем напълно сигурни кога и дали ще се сформира група с минималния брой курсисти, ние си запазваме правото да удължим срока за записване колкото е небходимо, да променим началната дата за стартирането на занятията, да спрем записването, да отменим курса. Поради тази причина заплащането на стойността на курса обикновено става непосредствено преди неговото започване. Възможно е при промоция да изискаме заплащането на до 25% от стойността на курса авансово, за да можете да ползвате промоционалните условия. Ако курсът не започне, Вие имате правото да използвате предплатената сума за заплащане на същия курс с нова дата или за които и да е било от организираните от нас курсове. Заплащането на цената на курса става по банков път. След потвърждение от наша страна за сформиране на група за курса, за които сте проявили интерес и посочване на дата за начало, място на провеждане на курса, дни, часове и отново потвърждение от Ваша страна, че желаете да се запишете на курса се счита, че сме сключили договор от растояние. След което следва да заплатите стойността на курса. В 14 дневен срок от заплащането на стойността на присъствен курс, Вие имате правото да се откажете от него, като ние ще ви възстановим платената сума, приспадайки разходите, които следва да направим за това. Ако курсът е онлайн, т.е. Вие сте получили достъп до учебните материали или помагала, в този случай съгласно чл.57, ал.1 и ал.13 от ЗЗП тъй като тези продукти са дигитални и имайки вече достъп до тях, Вие сте започнали да ги използвате, то Вие нямате право на отказ.

Запазваме си правото да променяме условията на предлаганите от нас услуги по всяко време, като актуалните условия, са тези, публикувани на сайта.